Reikiutbildningar

Du är hjärtligt välkommen att delta i någon av följande Holy Fire® III Reiki utbildningar hos Heléns Hälsocenter.

Som första steg väljer Du Reiki I & II. Denna ger Dig tillgång till den underbara Reiki energin så Du kan ge Reiki till Dig själv, Din familj och Dina djur.

Komplementär och etisk

Reiki kan utgöra ett komplement till annan vård. Som Reikiutövare får Du aldrig påverka en kund att avsluta eller ändra andra behandlingar eller ställa diagnos.

Etik och värderingar, samt gällande svenska lagar tas upp på samtliga utbildningsnivåer.

Övriga Holy Fire® III Reiki utbildningssteg är följande

  • Reiki Master

  • Karuna Reiki® I & II

  • Karuna Reiki® Master

Vill Du veta mer om vad de olika stegen innebär är Du välkommen att kontakta mig.

Nyhet: Du kommer att erbjudas Animal Reiki utbildningar under 2022

Se kalender för planerade utbildningar.

Reikis väg

Du kommer att uppleva en märkbar förändring av Reikienergin för varje nytt steg Du tar. Mitt mål med de olika utbildningarna är att Du ska känna Dig trygg och stolt att kunna förmedla Reiki.

Reiki kan utgöra ett viktigt verktyg i den personliga utvecklingen och detta gäller inte minst i Din roll som Reiki Master/lärare; att Du är villig att gå Din egen helande väg.

Reiki principerna

Just idag, är jag fylld av tacksamhet
Just idag, släpper jag all ilska
Just idag, släpper jag all oro
Just idag, är jag hängiven i mitt arbete
Just idag, visar jag respekt och kärlek för varje levande väsen

Utbildningsplats

Utbildningarna är förlagda till Heléns Hälsocenter i ett naturfagert Genarp. Vid utbildningstillfällena ingår fika, vegetarisk lunch och frukt.

Finns önskemål om annan plats går det bra.

Gott om tid

Du erbjuds god tid för praktisk tillämpning, egen reflektion under utbildningstillfället, samt en återträff.