ICRT Animal Reiki / Djur-Reiki utbildning

Djurreiki med dess nya energi och symbol är en gåva till dig som vill utveckla ditt arbete med djur.

Det är också en gåva till dig som vill inkludera djurreikienergin i ditt fortsatta arbete med människor.

Djur-Reiki är kraftfull, effektiv och enkel.

Många Reikiutövare har under årens lopp inkluderat djuren i sin verksamhet vilket har fyllt och fortfarande fyller sitt syfte och är en viktig uppgift. Du kan naturligtvis fortsätta på detta sätt.

Oavsett vilken Reiki bakgrund du har kommer placeringarna / tändningarna (initieringarna) anpassa och förena DjurReikienergin med din nuvarande Reikienergi och dina symboler.

Djur-Reiki – lätt och mjuk

Djur-Reikienergin kan för vissa djur upplevas mera mjuk och lättare att ta emot. De flesta djur föredrar att få Reiki på distans. Om djuret kan röra sig fritt har det lättare att bestämma hur länge behandlingen ska vara.

Genom att djuren helas får vi människor också möjlighet att helas och banden mellan oss stärks.

Du kommer att kunna erbjuda Djur-Reiki behandlingar till alla olika typer av djur.

Välkommen till utbildningarna

Utbildningen ger dig ny kunskap, verktyg och tekniker, som du behöver för att förmedla Reiki till djur. Säkerhet, observation och samtycke är tre viktiga delar av utbildningen. Även vårdaren/ägaren är oftast en del av behandlingen. Denna utbildning vänder sig också till dig som vill ta del av denna nya energi/symbol oavsett om du planerar att arbeta med djur eller inte.

Väljer du att komplettera med ICRT Djur-Reiki är du välkommen att delta i någon av de kommande utbildningarna.

Förkunskaper

– Reiki I & II för Djur-Reiki I & II

– Reiki Masterutbildning för Djur-Reiki Master

Denna extra energistråle/symbol vi fick genom ICRT:s Djur-reiki var verkligen kraftfull. Så fast jag jobbat med reiki i 30 år och har med mig många strålar genom Karuna Reiki®, Hoy Fire® Reiki, Angelic Reiki®, Regnbågs-reiki och New Shamballa upplevde jag ändå att denna nya stråle tillförde något alldeles extra! Alltså inte bara för djuren, utan även för oss människor.

Tack Helén för superfin helg under din ledning! Med din trygghet och erfarenhet som lärare, sköter du även online-kurser med samma rutin, flexibilitet, lyhördhet och lugn.