Reikiutbildningar

Hjärtligt välkommen till Holy Fire® III och Animal Reiki utbildningar hos Heléns Hälsocenter, personligen eller online via Zoom.

Reiki I & II är första steget. Denna utbildning ger dig tillgång till den underbara Reiki energin och du kan ge Reiki till dig själv, din familj och dina djur.

Komplementär – Etik

Reiki kan utgöra ett komplement till annan vård.

Etik och värderingar, samt gällande svenska lagar tas upp på samtliga utbildningsnivåer. Som Reikiutövare får du aldrig ställa diagnos eller påverka en kund att avsluta eller ändra andra behandlingar.

Holy Fire® III Reiki utbildningssteg är följande

  • Reiki  I & II

  • Reiki Master

  • Karuna Reiki® Master

ICRT Animal Reiki utbildning

  • Animal Reiki I & II

  • Animal Reiki Master

Reikis väg

Du kommer att uppleva en märkbar förändring av din Reikienergi för varje nytt steg du tar. Min intension är att du som deltagare i de olika utbildningarna ska känna trygghet och stolthet i att kunna förmedla Reiki.

Reiki blir ett viktigt verktyg i din personliga utvecklingen, att du är villig att gå din egen helande väg inte minst i din roll som Reiki Master/lärare.

Reiki principerna

Just idag, är jag fylld av tacksamhet
Just idag, släpper jag all ilska
Just idag, släpper jag all oro
Just idag, är jag hängiven i mitt arbete
Just idag, visar jag respekt och kärlek för varje levande väsen

Utbildningsplats

Utbildningarna är förlagda till Heléns Hälsocenter i ett naturfagert Genarp. Alternativt online via Zoom.

Du erbjuds god tid för praktisk tillämpning, egen reflektion under utbildningstillfället, samt en återträff.